fbpx
photo of Shane Jayaprakash

Shane Jayaprakash

Shane Jayaprakash is a director at Espresso Capital.